Praktijkondersteuners

In de praktijk is mw. Irma Bastin (Somatiek en ouderenzorg) werkzaam als praktijkondersteuner. Zij is er speciaal voor de chronische zorg.

In de volgende gevallen kan de huisarts u doorverwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner.

  • Een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (cardiovasculair risico).
  • Suikerziekte (diabetes).
  • Longaandoeningen (astma/COPD).
  • Ouderenzorg.

Deze praktijkondersteuner begeleid u, geeft u advies en controleert u regelmatig. De praktijkondersteuner is hiervoor speciaal opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden.

Mw. Kim Frenken is werkzaam als praktijkondersteuner GGZ. Zij biedt behandeling en begeleiding bij psychische klachten.