Huisbezoeken

U kunt tussen 08.00 uur en 10.30 uur een huisbezoek aanvragen. Belt u hiervoor met de assistentes voor het maken van een afspraak. Meestal vinden de huisbezoeken plaats tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Een enkele keer zal dit na 17.00 uur zijn.

Huisbezoeken zijn alleen bedoeld voor ernstig zieke patiënten of voor patiënten welke slecht ter been zijn. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, is het beter om naar de praktijk te komen.