Assistentes

De assistentes kunnen u adviezen geven en medische handelingen ondersteunen of verrichten. Net als uw huisarts hebben zij een beroepsgeheim.

De  assistente kan u een aantal vragen stellen, om te kunnen bepalen welke actie ondernomen moet worden en kan een aantal medische handelingen verrichten.

  • Bloeddruk meten.
  • Injecties geven.
  • Bloedsuikers controleren.
  • Zwangerschapstesten.
  • Urinecontrole.
  • Hechtingen verwijderen.
  • Wondverzorging.
  • Tapen.
  • 24-uurs bloeddruk metingen
  • CRP test (Bloedonderzoek naar ontsteking of infectie)